iMunis eDeska

Krátká Ves

Úřední deska – Detail

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Krátká Ves

Značka: 20/2017 Zveřejněno od: 9.8.2017 17:22:03 Zveřejnit do: 14.8.2017 17:15:47 Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva Původce: Obecní úřad Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Krátká Ves, které se bude konat dne 14. 8. 2017 v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Projgram: žádost Pozemkový fond, různé

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad

Vyvěšeno od: 7.8.2017
Má být vyvěšeno do: 14.8.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.8.2017 17:22:03
Do: 14.8.2017 17:15:47

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.